Groen

De politieke partij Groen maakt gretig gebruik van misleidende beweringen, hoaxes en pseudowetenschap in haar eenzijdige propaganda om de publieke opinie te beïnvloeden.

De politieke partij Groen maakt gretig gebruik van misleidende beweringen, hoaxes en pseudowetenschap in haar eenzijdige propaganda om de publieke opinie te beïnvloeden.

Groen is een Belgische linkse partij die in 1979 werd opgericht, aanvankelijk met de naam AGALEV (Anders GAan LEVen). De partij heeft pacifisme, sociale rechtvaardigheid en ecologie (duurzame ontwikkeling) als drie pijlers, maar wendt voor dat laatste echter ook pseudowetenschap aan.

Contents


GGO/GMO

Bart Staes, fractieleider van Groen in het Europese Parlement is een fel tegenstander van GMO-gewassen (genetisch gemanipuleerde organismen). Aangezien wetenschappelijk onderzoek omtrent GMO overweldigend heeft aangetoond dat genetisch gewijzigde gewassen geheel veilig zijn voor consumptie, en tevens duurzaam zijn voor het milieu, maakt Staes grotendeels gebruik van pseudowetenschap enerzijds en ongefundeerde emotionele argumenten anderzijds.

Volgens Staes zou GMO mee aan de basis liggen van de bijensterfte[1], een hoax die nochtans enkele jaren geleden al is weerlegd[2]. Tevens beweert hij dat GMO-landbouw en duurzame landbouw niet samengaan[3], waarbij alle feiten worden genegeerd die erop wijzen dat biotechniek net meer duurzaam is gebleken dan biologische landbouw. Het zou dus eerder logisch zijn als een partij zoals Groen, die duurzaamheid aanhangt, de wetenschap van genetische manipulatie zou ondersteunen in plaats van deze te demoniseren. Zelfs angstverspreiding over de gevolgen van GMO op de gezondheid behoort tot het arsenaal van pseudowetenschappelijke beweringen[4], waarbij weerom de internationale wetenschappelijke consensus wordt genegeerd dat GMO-gewassen geheel veilig voor consumptie zijn[5].

Andere pseudowetenschappelijke propaganda

Er bestaat bij Groen-politici de paranoïde neiging om vermeende complotten te zien in grote bedrijven. Het is dan ook opvallend dat telkens de grootste bedrijven in een bepaalde sector worden geviseerd, net zoals hoaxes over voeding altijd in grote fastfood-ketens zoals McDonalds plaatsvinden en nooit in een kleinere, mindere bekende keten. Zo wordt niet alleen Monsanto gedemoniseerd, waarvan de landbouw als “falend en gevaarlijk” wordt omschreven[6], maar ook Electrabel, het grootste energiebedrijf in België, moet eraan geloven.

In februari 2015 beweerde zowel Groen als haar Waalse zusterpartij, Ecolo, dat Electrabel opzettelijk een energieschaarste zou creëren om de regering te manipuleren, met uitspraken zoals “het dictaat van Electrabel is een feit”. De partijen beweren hun vermeende conclusies te baseren op “verschillende vaststellingen” die niet in detail worden uitgelegd, behalve dat “87% van de centrales die in 2015 zullen sluiten van Electrabel zijn”[7]. Hier wordt gebruik gemaakt van een drogreden genaamd “cum hoc ergo propter hoc“: correlatie impliceert geen oorzakelijkheid, oftewel “willekeurige correlatie”. Er werd tot nu toe dan ook geen enkel bewijs getoond dat de correlaties, aangehaald door Groen en Ecolo, effectief een oorzakelijk verband hebben in een complot van Electrabel om opzettelijk energieschaarste te creëren. Electrabel ontkende de aantijgingen ten stelligste, en ook de bevoegde Minister van Energie bevestigde dat Electrabel de wet niet dicteert[8]. Voor de doorsnee complotdenker is zo’n ontkenning echternatuurlijk al genoeg om te geloven dat dit bewijs is van “het complot”.

Ideologie

De zogenaamde “pacifisme”-pijler van Groen blijkt vooralsnog geen hoge prioriteit te zijn, aangezien de partij steun uitspreekt voor de radicale milieuorganisatie Greenpeace[9] die allesbehalve pacifistisch is en al geregeld werd veroordeeld voor het aanbrengen van schade tijdens manifestaties, inclusief schade aan de natuur. Het is dan ook niet te verbazen dat Groen eveneens een antiwetenschappelijk standpunt inneemt betreffende kernenergie[10]. De partij propagandeert duidelijk een eenzijdig verhaal zonder enige nuancering, en kan geenszins worden beschouwd als een betrouwbare bron voor wetenschappelijke informatie.

Jong Groen

Jong Groen, de jongerenafdeling van de partij, maakt zich eveneens schuldig aan het propaganderen van pseudowetenschap omtrent GMO[11]. Hierbij worden tal van onwaarheden aangehaald, zoals de bewering dat er geen onafhankelijk onderzoek zou zijn, en weerom beweringen dat GMO schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Hierbij is cherry picking een veelgebruikte drogreden, en worden de duizenden onderzoeken (inclusief onafhankelijke onderzoeken) die het tegendeel bewijzen geheel genegeerd. Zelfs de hoax dat GMO geen hongere opbrengst zou hebben wordt opnieuw gerecycleerd.

Tenslotte vertonen de publicaties van Jong Groen ook een schrijnend gebrek aan kritisch denkvermogen (hoewel ze van zichzelf het tegendeel beweren) en kunnen er potentieel zelfs tekenen van paranoia worden waargenomen als het gaat om biotech-bedrijf Monsanto. Zo zouden Amerikaanse politici, die eerder ooit voor Monsanto werkten (of nadien voor Monsanto begonnen te werken) klaarblijkelijk allemaal vanzelfsprekend schuldig zijn aan belangenvermenging, en vervolgens wordt er automatisch geconcludeerd dat als gevolg hiervan GMO-gewassen niet correct getest worden. Hier bestaat uiteraard geen enkel betrouwbaar bewijs voor (het enige wat wordt aangehaald zijn anekdotes), het gaat in bijna alle gevallen slechts om aannames die eerder doen denken aan paranoïde complottheorieën.

Referenties

 1. http://www.groen.be/nieuws/urgente-actie-nodig-om-bijensterfte-te-stoppen
 2. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0001415
 3. http://www.groen.be/nieuws/ggo-landbouw-en-duurzame-landbouw-gaan-niet-samen
 4. http://www.groen.be/nieuws/eu-laat-gmo-patat-toe-ondanks-zorgen-rond-gezondheid-consumenten
 5. http://www.geneticliteracyproject.org/wp-content/uploads/2013/10/Nicolia-20131.pdf
 6. http://www.groen.be/nieuws/milieuministers-gaan-akkoord-met-trojaans-paard-voor-ggos-europa
 7. http://www.groen.be/nieuws/electrabel-manipuleert-de-regering-en-organiseert-de-schaarste
 8. http://www.hln.be/hln/nl/31822/Dossier-Stroomtekort/article/detail/2223107/2015/02/18/Groenen-Electrabel-creeert-zelf-energieschaarste-en-manipuleert-regering.dhtml
 9. http://www.groen.be/nieuws/actievoerders-zijn-geen-criminele-bendeleden
 10. http://www.groen.be/nieuws/kernafvaltransporten-nog-een-reden-om-vast-te-houden-aan-kernuitstap
 11. http://www.jonggroen.be/content/genetisch-gewijzigd-voedsel-tikkende-tijdbom