Het Nieuwsblad

De website van Het Niewsblad is de ideale plaats voor sensatie en hoaxes, maar niet voor genuanceerde en juiste feiten.

De website van Het Niewsblad is de ideale plaats voor sensatie en hoaxes, maar niet voor genuanceerde en juiste feiten.

Het Nieuwsblad is een Nederlandstalige Belgische krant gepubliceerd door het mediabedrijf Mediahuis, die tevens andere Belgische publicaties zoals De Gentenaar, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen in handen heeft. Het Nieuwsblad is vooral een sensatiegerichte krant die bijgevolg niet zo nauw omspringt met juiste en genuanceerde feiten. De betrouwbaarheid van hun bronnen wordt vaak amper of niet gecontroleerd, wat ertoe leidt dat Het NB meermaals onjuiste informatie en zelfs hoaxes publiceert. Het gebrek aan journalistieke kwaliteit is sterk vergelijkbaar met de Belgische sensatiekrant Het Laatste Nieuws.

Contents


Hoaxes

Hieronder geven we een aantal hoaxes weer die gepubliceerd werden door Het Nieuwsblad. Sommige zijn inmiddels weer van hun website verwijderd.

EU-ambtenaren: pensioen vanaf 50 jaar en 9.000 euro per maand

Op 17/08/2005 publiceerde Het Nieuwsblad dit artikel[1]. Het ging echter om een pensioenregeling die reeds in 2004 beëindigd was, die bovendien niet dwingend was en in bijna alle gevallen helemaal geen uitkering van 9000 euro per maand zou opleveren. In vele gevallen was de uitkering zelfs zo laag dat dit vervroegde pensioen financieel niet interessant bleek voor een aantal EU-ambtenaren. Hoaxes gebaseerd op dit foute artikel circuleren 10 jaar later nog steeds[2].

Het Nieuwsblad links:

Bargoense tekens: Politie verspreidt codetaal van inbrekers

Op 26/05/2013 publiceerde Het Nieuwsblad dit artikel[3], en vervolgens nog een artikel over Bargoense tekens op 08/06/2013[4]. Op 14/06/2013 publiceerde Het Nieuwsblad echter wel een artikel waarin wordt uitgelegd waarom bargoense tekens een hoax zijn[5], maar op 24/10/2014 was dit klaarblijkelijk alweer vergeten[6]. Naast het feit dat er geen bewijs is dat inbrekers zulke tekens gebruiken (krijttekeningen van kinderen tellen niet mee) en de eerste inbreker nog met een krijtje op zak moet worden betrapt, is het tevens een onlogische en onhandige manier om huizen te markeren. De pakkans is te groot, als de tekens voor de bewoner niet mogen opvallen zijn ze eveneens moeilijk zichtbaar voor de inbreker vanop een afstand, en eventuele regen maakt al het werk meteen ongedaan[7]. Dit maakt zelfs de kans op ostension bijzonder klein.

Het Nieuwsblad links:

Zo zag Europa eruit rond middernacht

Op 01/01/2014 plaatste Het Nieuwsblad een foto van de aarde met dit bijschrift op haar Facebook-pagina[8]. De foto bleek niet genomen te zijn op middernacht, maar zonder veel opzoekwerk kon worden achterhaald dat deze afbeelding expliciet werd ingekleurd om het verschil van verlichting aan te tonen tussen 1993 en 2003. Het is, omwille van de verschillende tijdzones, tevens onwaarschijnlijk dat overal ter wereld tegelijkertijd vuurwerk wordt afgeschoten, laat staan dat elk land slechts één specifieke kleur van vuurwerk zou gebruiken. De foto werd de volgende dag door Het Nieuwsblad weer verwijderd van haar Facebook-pagina[9].

Het Nieuwsblad links:

Facebook mag sms’jes lezen en gesprekken afluisteren

Op 05/08/2014 publiceerde Het Nieuwsblad dit artikel[10], met de bewering dat de mobiele Facebook-app video en geluid zou opnemen zonder je medeweten en dat dit een inbreuk op je privacy is. In werkelijkheid is dit niet het geval en is er van afluisterpraktijken geen sprake; de rechten van de app waren reeds voordien identiek, en zijn standaard om een aantal veelgebruikte functies mogelijk te maken. Er wordt niets opgenomen zonder je medeweten, en niets zomaar naar Facebook doorgestuurd[11].

Het Nieuwsblad links:

Andere riooljournalistiek

Naast regelrechte hoaxes publiceert Het Nieuwsblad ook andere vormen van misleidende informatie en riooljournalistiek. Hier geven we een aantal voorbeelden weer.

Bayer-topman: ‘Medicijn tegen kanker is alleen voor rijken bedoeld’

Op 09/09/2014 publiceerde Het Nieuwsblad dit artikel[12], met de vermelding dat, hoewel de uitspraak dateert van december 2013, er nu pas aandacht werd gegeven. Blijkbaar is het aan de redactie van Het Nieuwsblad voorbijgegaan dat dit reeds in januari 2014 uitvoerig werd bericht door tal van media[13][14]. Wellicht was het tijd om even een oud sensationeel verhaal te recycleren als bladvulling?

Het Nieuwsblad links:

Referenties

 1. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dma17082005_006
 2. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoax9000euromaandelijkspensioenvooreu-ambtenaren
 3. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130524_00596448
 4. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130607_00614841
 5. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130613_00622550
 6. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141024_01339316
 7. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/urban-legends/stadslegendegeheimetekensvaninbrekers
 8. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152065291517326
 9. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxzozageuropaeruitrondmiddernacht
 10. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140804_01204501
 11. https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxfacebookleestsmsjesenluistertgesprekkenafviamessengerapp
 12. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140909_01258181
 13. http://www.vandaag.be/binnenland/144850_bayertopman-kankermedicijn-alleen-bedoeld-voor-rijken.html
 14. http://www.telegraaf.nl/binnenland/22258341/___Kankerpil_alleen_voor_rijken___.html