Pseudowetenschap

Deze categorie bevat alle artikels van hoaxes, complottheorieën en andere zaken die verband houden met pseudowetenschap.

PETA

Het logo van de radicale dierenrechtenorganisatie PETA, die het spenderen van geld aan schokkende en pseudowetenschappelijke advertenties meer prioriteit geeft dan daadwerkelijk dieren in nood helpen.

Het logo van de radicale dierenrechtenorganisatie PETA, die het spenderen van geld aan schokkende en pseudowetenschappelijke advertenties meer prioriteit geeft dan daadwerkelijk dieren in nood helpen.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) is een radicale dierenrechtenorganisatie gevestigd in de Verenigde Staten, met tevens zelfstandige takken in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en India. Naar eigen zeggen zou de organisatie meer dan 3 miljoen leden en sympathisanten hebben, en de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld te zijn. PETA beweert zich te richten op het vaststellen en beschermen van dierenrechten, vertrekkende vanuit het principe dat dieren er niet zijn om op te eten, als kleding te dragen, of te gebruiken voor dierenproeven of amusement[1].

Deze doelstellingen staan echter in schril contrast met wat de organisatie daadwerkelijk doet: het euthanaseren van gezonde dieren, het verspillen van geld aan dure advertenties om mensen te schokken, en het aanzetten van de jeugd om meer bier te drinken. Tevens heeft PETA banden met eco-terrorismegroeperingen, en maakt de organisatie pseudowetenschappelijke beweringen omtrent autisme. Het radicalisme van PETA kan worden vergeleken met andere gelijkaardige organisaties, zoals Greenpeace en Sea Shepherd.

(meer…)

Advertenties

Groen

De politieke partij Groen maakt gretig gebruik van misleidende beweringen, hoaxes en pseudowetenschap in haar eenzijdige propaganda om de publieke opinie te beïnvloeden.

De politieke partij Groen maakt gretig gebruik van misleidende beweringen, hoaxes en pseudowetenschap in haar eenzijdige propaganda om de publieke opinie te beïnvloeden.

Groen is een Belgische linkse partij die in 1979 werd opgericht, aanvankelijk met de naam AGALEV (Anders GAan LEVen). De partij heeft pacifisme, sociale rechtvaardigheid en ecologie (duurzame ontwikkeling) als drie pijlers, maar wendt voor dat laatste echter ook pseudowetenschap aan.

(meer…)

European Union Times

De European Union Times, een krankzinnige complottheorieënwebsite die bijna niets over Europa vertelt.

De European Union Times, een krankzinnige complottheorieënwebsite die bijna niets over Europa vertelt.

De European Union Times, oftewel de EUTimes, is een complottheorieënwebsite die zichzelf onrechtmatig een “nieuwssite” noemt. In werkelijkheid publiceert deze website geen nieuws, en al helemaal niet over de Europese Unie. Op de “about us”-pagina staat geen enkele informatie over de eigenaar, noch over de journalisten die er hoegenaamd voor zouden schrijven[1].

(meer…)

Advertenties

Astrologie

De astrologische dierenriem is zelfs in de wetenschappelijke astronomie niet meer helemaal correct omwille van de verschuiving van het lentepunt in de voorbije 2500 jaar.

De astrologische dierenriem is zelfs in de wetenschappelijke astronomie niet meer helemaal correct omwille van de verschuiving van het lentepunt in de voorbije 2500 jaar.

Astrologie is het idee dat de stand van de sterren en planeten, miljoenen lichtjaren van ons verwijderd, ten tijde van je geboorte op de één of andere manier invloed zou hebben op je persoonlijkheid en levensloop. Want zulke hemellichamen hebben de hele dag immers niets beter te doen dan zich bezig houden met ons leven te “beïnvloeden”, zelfs vanuit andere zonnestelsels.

Astrologie wordt geenszins beschouwd als een wetenschap[1] en kan daarom worden gecategoriseerd onder pseudowetenschap[2]. Astrologie mag dan ook absoluut niet worden verward met astronomie, wat wél een domein van de wetenschap is. Al was het maar omdat astronomie wel degelijk rekening houdt met onbetwistbare feiten zoals bv. de precessie, terwijl astrologen blijkbaar nog altijd denken 2500 jaar geleden te leven, en irrationeel vasthouden aan de jaarlijkse begin- en einddata van sterrenbeelden terwijl die al eeuwenlang niet meer juist zijn.

En dan zijn er nog alle andere argumenten die bewijzen dat astrologie niet werkt, zoals hieronder uitgelegd in meer detail.

(meer…)

Advertenties

Vandana Shiva

Milieuactiviste en pseudowetenschapper Vandana Shiva.

Milieuactiviste en pseudowetenschapper Vandana Shiva.

Vandana Shiva is een milieuactiviste uit India die pseudowetenschap en kwakzalverij verkondigt. De aanhangers van Shiva en haar pseudowetenschap verwijzen vaak naar haar alsof ze een gerenommeerd wetenschapper is op het gebied van milieu en duurzame landbouw, maar in feite heeft ze helemaal geen kwalificaties op dat gebied[1]. Haar doctoraat, dat ze behaald heeft aan de universiteit van Western Ontario, was namelijk op het vlak van wetenschapsfilosofie[2][3]. Niettemin profileert ze zichzelf als “kwantumfysicus”[4], wellicht zonder goed te begrijpen wat het woord betekent. De term “quantum” is immers ook een veelgebruikte term in (spirituele) pseudowetenschap om allerlei dingen proberen te bewijzen zonder kennis van zaken. Als gevolg hiervan voeren verschillende linksgezinde websites haar onterecht aan als een wetenschapper in de fysica[5].

(meer…)

Advertenties

Peter Vereecke

"Ik ben Peter Vereecke, een oude seniele man, en ik doe complotdenker David Icke na."

“Ik ben Peter Vereecke, een oude seniele man, en ik doe complotdenker David Icke na.”

Peter Vereecke (26 februari 1956) is de voormalig CVP-burgemeester van Evergem, die ooit als realist bekend stond maar in meer recente tijden is beginnen lijden aan paranoia. Hij is een complotdenker met een eigen website, Belfort-Group, waarop hij zijn complottheorieën, pseudowetenschap en kwakzalverij verkondigt. Hij verspreidt vooral onzin over chemtrails, anti-vaccinatie, de Codex Alimentarius, en ook over de ontkenning van de opwarming van de aarde[1].

(meer…)

Advertenties

Greenpeace

Het logo van Greenpeace, een naam die in schril contrast staat met wat de vermeende milieuorganisatie in de praktijk werkelijk doet.

Het logo van Greenpeace, een naam die in schril contrast staat met wat de vermeende milieuorganisatie in de praktijk werkelijk doet.

Greenpeace is een radicale milieuorganisatie die internationaal actief is in 40 verschillende landen verspreid over Europa, Noord- & Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Australië. Greenpeace is ook lid van de Codex Alimentarius Commissie als observant[1]. Naar eigen zeggen is het doel van Greenpeace het aanpakken van het probleem van klimaatsverandering, het beschermen van de oceanen tegen overbevissing, het beschermen van de wouden en hun fauna, het elimineren van nucleaire wapens, een “gifvrije” toekomst, duurzame landbouw en voor “ontwapening en vrede”[2].

(meer…)

Advertenties

Biologische voeding

Mooie maar waardeloze labels zonder wettelijke of wetenschappelijke erkenning.

Mooie maar waardeloze labels zonder wettelijke of wetenschappelijke erkenning.

Biologische voeding is voeding geproduceerd via biologische landbouw die rekening houdt met impact op het milieu en dierenwelzijn. Biologische teelt, soms ook “organische teelt” genoemd, wordt vaak omschreven als zijnde “natuurlijk”, doch dit is geheel onterecht. Ook worden de voordelen voor het milieu vaak veel sterker uitvergroot dan gerechtvaardigd is, en wegen de nadelen op het milieu vaak veel zwaarder door.

(meer…)

Advertenties

World Unity

worldunity.me ontkent global warming, ADHD en de maanlanding, maar gelooft wel steevast én blindelings in alle beweringen van kwakzalvers.

worldunity.me ontkent global warming, ADHD en de maanlanding, maar gelooft wel steevast én blindelings in alle beweringen van kwakzalvers.

World Unity is een complottheorieënwebsite die artikels publiceert met het oog op de verheerlijking van pseudowetenschap en kwakzalverij. Naar eigen zeggen is de website het “logische vervolg” op Niburu, die evengoed een complottheorieën is die pseudowetenschap en paranoia over o.a. UFO’s publiceert.  Beweringen dat de aarde hol is en vanbinnen wordt bewoond door aliens, de ontkenning van global warming en van de maanlanding, tot een talrijke waaier aan kwakzalverij wat kankertherapieën betreft; je vindt het allemaal op de website worldunity.me.

(meer…)

Advertenties

Maan

De Maan: het hemellichaam dat eigenhandig verantwoordelijk is voor geweld, zelfmoord, je gezondheid, menstruatie en de geboorte van baby's. En nog veel meer lunacy...

De Maan: het hemellichaam dat eigenhandig verantwoordelijk is voor geweld, zelfmoord, je gezondheid, menstruatie en de geboorte van baby’s. En nog veel meer lunacy…

Een maan is een natuurlijke satelliet die rond een planeet of eventueel een andere maan draait. Zo heeft de planeet Saturnus vijf manen, en Uranus zes. De aarde heeft één maan, maar die behoort wel tot één van de grootste in ons zonnestelsel. Onze eigen maan wordt  vaak eenvoudigweg “de Maan” genoemd, en wordt tevens ook aangeduid met het Latijnse woord “Luna”.

Omwille van de prominente aanwezigheid van de Maan in onze hemel, heeft dit hemellichaam een belangrijke plaats verworven in tal van culturen en geloofsbelijdenissen over de hele wereld. Dit heeft geleid tot heel wat bijgeloof, en helaas ook tot allerhande vormen van pseudowetenschap, zoals astrologie, en zelfs complottheorieën over o.a. de maanlandingen.

(meer…)

Advertenties