Voeding

Deze categorie bevat alle artikels van hoaxes, complottheorieën en andere zaken die verband houden met voeding.

Monsanto

Monsanto is één van de grootste bedrijven die GMO-gewassen produceert. Het is tevens het enige bedrijf waar anti-GMO-activisten ooit van gehoord hebben.

Monsanto is één van de grootste bedrijven die GMO-gewassen produceert. Het is tevens het enige bedrijf waar anti-GMO-activisten ooit van gehoord hebben.

Monsanto is een Amerikaans bedrijf dat landbouwproducten produceert, en tevens marktleider is op het gebied van biotechnologie, waarmee genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO of GMO) worden ontwikkeld. Er bestaat heel wat controverse rond het beleid, de ethiek en de technologie die het bedrijf hanteert (of in het verleden heeft gehanteerd), waarvan sommige kritiek wel degelijk gegrond is en andere argumenten een hoax zijn gebleken.

Het merendeel van de argumenten tegen Monsanto zijn echter gespekt met misleidende propaganda en pseudowetenschap, vaak gepredikt door radicale activisten zoals Greenpeace en Vandana Shiva, alsook door tal van kwakzalvers (zoals Natural News en Mercola) en verschillende complotdenkers. Hoewel de meeste beweringen omtrent Monsanto reeds meermaals werden weerlegd als hoax, blijft het biotech-bedrijf niettemingeregeld het middelpunt van laster en demoniseringstactieken, vooral door anti-GMO-activisten die kennis van zaken beweren te hebben maar geen enkel andere naam van een biotech-bedrijf kunnen opnoemen. Hun geliefkoosde naam voor Monsanto is dan ook “Monsatan“.

(meer…)

Groen

De politieke partij Groen maakt gretig gebruik van misleidende beweringen, hoaxes en pseudowetenschap in haar eenzijdige propaganda om de publieke opinie te beïnvloeden.

De politieke partij Groen maakt gretig gebruik van misleidende beweringen, hoaxes en pseudowetenschap in haar eenzijdige propaganda om de publieke opinie te beïnvloeden.

Groen is een Belgische linkse partij die in 1979 werd opgericht, aanvankelijk met de naam AGALEV (Anders GAan LEVen). De partij heeft pacifisme, sociale rechtvaardigheid en ecologie (duurzame ontwikkeling) als drie pijlers, maar wendt voor dat laatste echter ook pseudowetenschap aan.

(meer…)

Monsatan

Het logo van Monsatan's manifestatie als gezichtloos bedrijf.

Het logo van Monsatan’s manifestatie als gezichtloos bedrijf.

Monsatan (alternatieve spelling: Mon$atan) is een fictieve vijandelijke godheid in de anti-GMO-geloofsovertuiging, waarin men gelooft dat GMO-voeding schadelijk is voor de gezondheid en die de mensheid opzettelijk wil vergiftigen. Monsatan wordt veelal niet in een menselijke gedaante uitgebeeld, maar eerder beschouwd in zijn manifestatie als een machtig en boosaardig bedrijf dat invloed uitoefent op alle wetenschappers en regeringen ter wereld. Kortom, alle (on)denkbare ziektes die mens, dier en natuur plagen zijn vanzelfsprekend het werk van deze nemesis, en het einde van de wereld is dan ook nabij.

(meer…)

Biologische voeding

Mooie maar waardeloze labels zonder wettelijke of wetenschappelijke erkenning.

Mooie maar waardeloze labels zonder wettelijke of wetenschappelijke erkenning.

Biologische voeding is voeding geproduceerd via biologische landbouw die rekening houdt met impact op het milieu en dierenwelzijn. Biologische teelt, soms ook “organische teelt” genoemd, wordt vaak omschreven als zijnde “natuurlijk”, doch dit is geheel onterecht. Ook worden de voordelen voor het milieu vaak veel sterker uitvergroot dan gerechtvaardigd is, en wegen de nadelen op het milieu vaak veel zwaarder door.

(meer…)

Monsanto Protection Act

Een banner die zonder enig bewijs tracht te impliceren dat Amerikaans president Obama een belangenconflict zou hebben met de biotech-industrie.

Een banner die zonder enig bewijs tracht te impliceren dat Amerikaans president Obama een belangenconflict zou hebben met de biotech-industrie.

De Monsanto Protectino Act is een fictieve wet die Amerikaans president Obama zou hebben ondertekend in 2013. Het zou de bedoeling van deze wet zijn om het volk te verraden ten voordele van de biotech-industrie, door ervoor te zorgen dat Monsanto ongestraft schadelijke GMO-gewassen kan verkopen. Het gaat hier om een hoax, aangezien zulke wet niet bestaat. Men verwijst meer bepaald naar Sectie 735 in wetsontwerp HR933, die helemaal niet inhoudt wat anti-GMO-activisten beweren.

(meer…)

GMO

GMO is een veelgebruikte afkorting voor genetically modified organisms, en soms wordt ook de afkorting GM (genetisch gemanipuleerd) gebruikt. In het Nederlands heet dit genetisch gemanipuleerde organismen (afgekort GGO), maar niettemin gebruiken velen nog steeds de Engelstalige afkorting GMO. Hoewel de term verwijst naar alle genetisch gewijzigde organismen, wordt hij in de meeste gevallen gebruikt om te duiden op genetisch gewijzigde voeding. Hierrond worden echter ook heel wat pseudowetenschap en complottheorieën verspreid.

(meer…)

Lijst van superfoods die kanker genezen

Hieronder volgt een volledige lijst van superfoods waarvan het wetenschappelijk bewezen is dat ze kanker genezen.

Poof5

Context

Vanzelfsprekend is dit sarcastisch bedoeld. Superfoods is gewoon een duur woord voor gewone, gezonde voeding maar dan met een hoger prijskaartje, en soms de bewering dat je er kanker mee zou kunnen genezen. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat je niet eenvoudigweg kanker kan genezen of voorkomen door gezonde voeding te eten. Zie superfood voor meer informatie.

Lijst van bewijs dat aspartaam kanker veroorzaakt

Hieronder volgt een volledige lijst wetenschappelijke onderzoeken die sluitend bewijs hebben geleverd dat aspartaam kanker veroorzaakt.

Poof5

Context

Vanzelfsprekend is dit sarcastisch bedoeld. Aspartaam is wellicht de meest onderzochte zoetstof ter wereld, omwille van de desinformatie en paranoia die errond hangt. Alle onderzoeken, die zowel in o.a. de Verenigde Staten als in Europa werden uitgevoerd, hebben uitgewezen dat aspartaam geheel veilig is voor consumptie bij normale hoeveelheden. Zie aspartaam voor meer informatie.

Superfood

Fietsen is gezond. Eet meer fietsen.

Fietsen is gezond. Eet meer fietsen.

Superfood (nl: supervoeding) is een commerciële term die wordt gebruikt voor bepaalde gezonde voeding, om het idee te creëren dat deze voeding buitengewoon gezond zou zijn, of zelfs in staat zou zijn om ziektes zoals kanker te genezen. Hoewel superfood in de meeste gevallen geen schade toebrengt aan de gezondheid, is deze marketingterm vooralsnog misleidend omdat het patiënten kan aanzetten tot een te eenzijdig dieet, of zelfs tot het onterecht stopzetten van een medische behandeling. Kwakzalvers maken dan ook gretig gebruik van deze term om normale, gezonde voeding te verkopen aan hogere prijzen onder de noemer “superfood”.

(meer…)

Fluoridering

Fluoridering is het toevoegen van kleine hoeveelheden fluoride aan drinkwater, met de intentie om tandbederf tegen te gaan. Niettemin bestaat er soms ongefundeerde angst hieromtrent, vooral bij mensen die niet precies begrijpen waarover het gaat. Volgens complotdenkers is fluoridering dan weer een sinister complot om de wereldbevolking te vergiftigen. In werkelijkheid is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. (meer…)