Cosmos

Astrologie

De astrologische dierenriem is zelfs in de wetenschappelijke astronomie niet meer helemaal correct omwille van de verschuiving van het lentepunt in de voorbije 2500 jaar.

De astrologische dierenriem is zelfs in de wetenschappelijke astronomie niet meer helemaal correct omwille van de verschuiving van het lentepunt in de voorbije 2500 jaar.

Astrologie is het idee dat de stand van de sterren en planeten, miljoenen lichtjaren van ons verwijderd, ten tijde van je geboorte op de één of andere manier invloed zou hebben op je persoonlijkheid en levensloop. Want zulke hemellichamen hebben de hele dag immers niets beter te doen dan zich bezig houden met ons leven te “beïnvloeden”, zelfs vanuit andere zonnestelsels.

Astrologie wordt geenszins beschouwd als een wetenschap[1] en kan daarom worden gecategoriseerd onder pseudowetenschap[2]. Astrologie mag dan ook absoluut niet worden verward met astronomie, wat wél een domein van de wetenschap is. Al was het maar omdat astronomie wel degelijk rekening houdt met onbetwistbare feiten zoals bv. de precessie, terwijl astrologen blijkbaar nog altijd denken 2500 jaar geleden te leven, en irrationeel vasthouden aan de jaarlijkse begin- en einddata van sterrenbeelden terwijl die al eeuwenlang niet meer juist zijn.

En dan zijn er nog alle andere argumenten die bewijzen dat astrologie niet werkt, zoals hieronder uitgelegd in meer detail.

(meer…)

Maan

De Maan: het hemellichaam dat eigenhandig verantwoordelijk is voor geweld, zelfmoord, je gezondheid, menstruatie en de geboorte van baby's. En nog veel meer lunacy...

De Maan: het hemellichaam dat eigenhandig verantwoordelijk is voor geweld, zelfmoord, je gezondheid, menstruatie en de geboorte van baby’s. En nog veel meer lunacy…

Een maan is een natuurlijke satelliet die rond een planeet of eventueel een andere maan draait. Zo heeft de planeet Saturnus vijf manen, en Uranus zes. De aarde heeft één maan, maar die behoort wel tot één van de grootste in ons zonnestelsel. Onze eigen maan wordt  vaak eenvoudigweg “de Maan” genoemd, en wordt tevens ook aangeduid met het Latijnse woord “Luna”.

Omwille van de prominente aanwezigheid van de Maan in onze hemel, heeft dit hemellichaam een belangrijke plaats verworven in tal van culturen en geloofsbelijdenissen over de hele wereld. Dit heeft geleid tot heel wat bijgeloof, en helaas ook tot allerhande vormen van pseudowetenschap, zoals astrologie, en zelfs complottheorieën over o.a. de maanlandingen.

(meer…)

Reptilian aliens

Een Sumerisch kunstwerk, waarvan de artiest nooit had gedacht dat dit vele eeuwen later zou worden beschouwd als hét bewijs van Reptilian aliens.

Een Sumerisch kunstwerk, waarvan de artiest nooit had gedacht dat dit vele eeuwen later zou worden beschouwd als hét bewijs van Reptilian aliens.

Reptilian aliens (ook Reptielen, Reptilians, Reptoids, Reptiloids of Draconians genoemd) zijn een ras van buitenaardse wezens die van nature lijken op reptielen (de diersoort die op aarde te vinden is) maar ook in staat zijn een menselijke gedaante aan te nemen. Ze komen voornamelijk voor in science fiction, ufologie, complottheorieën en de fantasieën van David Icke, maar in de reële wereld schijnen ze geheel afwezig te zijn.

De Reptilians: wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? (meer…)

Nibiru

Niet te verwarren met de website Niburu, die de naam fout gespeld heeft.

De veronderstelde baan van de fictieve planeet Nibiru.

De veronderstelde baan van de fictieve planeet Nibiru.

Nibiru is de naam van een fictieve planeet die tot ons zonnestelsel zou behoren, maar slechts eenmaal om de 3600 jaar ons zonnestelsel effectief betreedt en doorkruist. De theorie werd verzonnen door pseudowetenschapper Zecharia Sitchin, en de planeet wordt vaak ook geassocieerd met Planeet X in tal van complottheorieën. (meer…)

Ancient Aliens

Ancient Aliens: elke aflevering een nieuwe portie pseudowetenschap, drogredenen en andere onzin.

Ancient Aliens: elke aflevering een nieuwe portie pseudowetenschap, drogredenen en andere onzin.

Ancient Aliens is een zogenaamde “documentaire”-serie op History Channel, die pseudowetenschappelijke “theorieën” over buitenaardse bezoeken op aarde als geloofwaardig tracht voor te stellen. De serie begon in 2010 nadat er in 2009 een documentaire van twee uur werd uitgezonden.

(meer…)