Terminologie

eze categorie bevat alle artikels die verband houden met terminologie omtrent hoaxes, stadssages en complottheorieën.

99%

Het 99%-logo van Occupy Wall Street.

Het 99%-logo van Occupy Wall Street.

De termen 99% en 1% zijn onderdeel van de Occupy Wall Street-beweging, en verwijzen naar een zogenaamde groeiende kloof tussen arm en rijk, waarbij 1% van de wereldbevolking meer rijkdom zou hebben dan de resterende 99%. De bekendste slogan van de Occupy-beweging is dan ook: “Wij zijn de 99%”, maar de activisten associëren zich niettemin met mensen uit die zogenaamde 1%, zoals de actrice Susan Sarandon en van Russell Simmons[1].

(meer…)

Ochtendgrijs

Belgisch weerman Frank Deboosere, uitvinder van de term "ochtendgrijs".

Belgisch weerman Frank Deboosere, uitvinder van de term “ochtendgrijs”.

Ochtendgrijs is een term die wordt gebruikt door weersvoorspellers, en duidt op lage bewolking die ’s ochtends nog een tijdje in de lucht hangt tot de zon doorbreekt[1]. Het gaat hier echter niet om een officiële weerkundige term, en is als dusdang ook geen bestaand woord in het Algemeen Nederlands. Het gaat om een samengesteld woord dat de foutieve indruk wekt dat “ochtendgrijs” een weerkundig fenomeen op zich zou zijn.

(meer…)

Ostension

Ostension (ostensie), oftewel ostensive action (ostensieve actie) is een term die verwijst naar het plegen van daden die geïnspireerd zijn door (volks)verhalen, oftewel het naspelen van (volks)verhalen in het dagelijkse leven. Deze term kan ook gebruikt worden in het kader van hoaxes en stadssages. (meer…)

Drogreden

Mr. Spock vindt drogredenen "highly illogical".

Mr. Spock vindt drogredenen “highly illogical”.

Een drogreden of schijnreden is een vorm van argumentatie die op zich logisch lijkt, maar het in feite helemaal niet is. Niettemin worden drogredenen erg vaak gebruikt in discussievoering. Dit soort denkfouten worden ook veelal gemaakt, bewust of onbewust, door verspreiders van hoaxes, en de aanhangers van pseudowetenschap, kwakzalverij en complottheorieën.

(meer…)

Wittebusjessyndroom

Honderden witte busjes verzamelen zich om ganse steden te veroveren. Verschillende steden zijn nu al geheel in handen van de wittebusjesbendes.

Honderden witte busjes verzamelen zich om ganse steden te veroveren. Verschillende steden zijn nu al geheel in handen van de wittebusjesbendes.

Het wittebusjessyndroom verwijst naar de angst voor witte busjes die zouden rondrijden met de intentie om her en der kinderen te ontvoeren. Typisch aan dit syndroom is dat alle witte bestelwagens vanzelfsprekend verdacht zijn, en dat er plots meer rondrijden dan gewoonlijk. Het gaat hier niet om een wetenschappelijke term die gebruikt wordt in de psychologie, maar eerder informeel werd gebruikt door de politie toen er in maart 2014 een zondvloed was van waarschuwingen voor witte busjes op het internet. (meer…)

Hoax

Een hoax is een onwaar of bedrieglijk verhaal, dat niettemin wordt voorgesteld alsof het echt is. Vaak heeft het de bedoeling om de lezer van het verhaal te misleiden, soms bij wijze van grap maar geregeld ook met de intentie om de publieke opinie in een specifieke richting te sturen. Hoaxes worden in het Nederlands veelal ook een broodjeaapverhaal genoemd. (meer…)

Broodje aap

Een broodje aap is een hotdog met apenvlees in plaats van hondenvlees.

Een broodje aap is een hotdog met apenvlees in plaats van hondenvlees.

Een Broodje aap is een gerecht dat te verkrijgen was in een restaurant gelegen in de achterbuurt van de Bronx van New York (V.S.). De broodjes van dit restaurant bevatten apenvlees dat ingekocht werd van de dierentuin voor een zacht prijsje. (meer…)

Complottheorie

Een complottheorie (ook samenzweringstheorie genoemd) is een theorie die een bepaalde gebeurtenis of situatie tracht te verklaren als het resultaat van een geheim complot, meestal met kwalijke intenties naar de bevolking toe. Hoewel sommige complottheorieën realistisch (kunnen) zijn, of in uitzonderlijk geval zelfs waarheid zijn gebleken, berust het merendeel op paranoia en een gedeeltelijk of volledig gebrek aan realiteitszin.

(meer…)